посърнал

гл. - бледен, побледнял, избледнял, пребледнял, пожълтял, тъмен
гл. - повехнал, увехнал, отпаднал, слаб, отслабнал, изнемощял
гл. - изсъхнал

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • анемичен — прил. малокръвен, безкръвен прил. слаб, безжизнен, болен, болнав, посърнал, изтощен, блед, пребледнял, прежълтял, изпит …   Български синонимен речник

  • бледен — прил. блед, бледолик, избледнял, побелял, посърнал, безцветен, мътен, тъмен, повехнал, пребледнял, малокръвен, анемичен, изпит, обезцветен, пожълтял, прежълтял, жълт, мъртвешки, като на мъртвец, побледнял прил. неясен прил. смътен, слаб прил. мек …   Български синонимен речник

  • болен — прил. болнав, болник, болничав, страдащ, трескав, болезнен, неразположен, разстроен, слаб, посърнал, нездрав, бледен, не го бива, недъгав, изхабен, хилав прил. инвалид прил. неработоспособен, нетрудоспособен …   Български синонимен речник

  • болнав — прил. болен, болник, болничав, страдащ, трескав, болезнен, неразположен, разстроен, слаб, посърнал, нездрав, бледен, не го бива, недъгав, изхабен, хилав прил. крехък, чуплив, нежен, деликатен, немощен прил. неработоспособен, нетрудоспособен …   Български синонимен речник

  • вял — прил. увехнал, посърнал, без свежест, бледен прил. безжизнен, слаб, немощен, омърлушен, апатичен, муден прил. незначителен, малък, дребен, маловажен прил. безстрастен, бездушен, безразличен прил. бавен, провлачен, безинтересен, замрял прил …   Български синонимен речник

  • изнемощял — прил. безсилен, отслабнал, отпаднал, уморен, слаб, немощен, изморен, преуморен, изтощен, изнурен, посърнал, унил, паднал от умора, примрял, каталясал, отмалял, престарял …   Български синонимен речник

  • изпит — същ. изпитване, проверка същ. изпитание, изпития, мъка, мъчение, страдание, тормоз прил. изсмукан, слаб, отслабнал, болнав, бледен, анемичен, хилав, сух, мъртвешки, като мъртвец, посърнал, пожълтял прил. измъчен, измършавял прил. изтощен прил …   Български синонимен речник

  • малокръвен — прил. анемичен, безкръвен, блед, слаб, изтощен, пребледнял, безцветен, пожълтял, болен, болнав, посърнал …   Български синонимен речник

  • обезцветен — гл. безцветен, блед, избледнял, посърнал, изпит, пребледнял, тъмен, мътен …   Български синонимен речник

  • отпаднал — гл. изнемощял, безсилен, уморен, унил, изморен, неразположен, преуморен, слаб, изтощен, изнурен, посърнал, болен гл. обезсърчен, паднал духом, отчаян, загубил кураж гл. примрял, пребит гл. немощен, недъгав гл. омаломощен, грохнал, смазан,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.